محل ایستگاه های ثابت بازیافت

 

 

منطقه یک

 

خیابان مطهری جنب پارک اطهر

 

 

منطقه دو

 

 

خ مقداد کوچه بنفشه

 

منطقه سه

 

 

-بلوار شهیدان اشرف ،بلوار شهیدان انتظاری روبروی آپارتمان گلستان

- میدان امام علی روبرو مجتمع امام علی

 

 

منطقه چهار

 

 

-میدان صنعت ، خیابان اسکان

-فلکه دوم آزادشهرجنب بوستان آزادشهر

 

 

منطقه پنج

 

 

بوستان شهداء ، جنب ساختمان مرکزی آتش نشانی ، شهرداری یزد