اجرای شیوه نامه ساماندهی پسماندهای ساختمانی و عمرانی در منطقه پنج شهرداری ( بافت تاریخی )

اجرای شیوه نامه ساماندهی پسماندهای ساختمانی و عمرانی در منطقه پنج شهرداری ( بافت تاریخی )


اجرای شیوه نامه ساماندهی پسماندهای ساختمانی و عمرانی در منطقه پنج شهرداری ( بافت تاریخی )

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد جلسه آموزشی نرم افزار هوشمند ساماندهی پسماندهای ساختمانی و عمرانی با حضور برزگر سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد ،سلمانی معاون خدمات شهری منطقه تاریخی شهرداری یزد و عوامل اجرائیات منطقه تاریخی برگزار شد.

 

دراین جلسه برزگر سرپرست سازمان ضمن اشاره به حجم تولید روزانه پسماندهای ساختمانی و عمرانی در شهر یزد افزود پسماندهای عمرانی و ساختمانی علاوه بر تخریب منظر شهری می تواند در آلودگیهای مرتبط نیز اثرات نامطلوبی برمحیط زیست گذاشته، لذا با توجه به لزوم مدیریت پسماندهای ساختمانی و اعمال قانون ماده ۱۶ مدیریت پسماندها وجلوگیری از تخلیه غیرمجاز خاک و نخاله ، نیاز به استفاده  سامانه ی هوشمند مدیریت اینگونه پسماندها بود که با پیگیری این سازمان این نرم افزار تهیه و اجرا گردید.

 

در ادامه کارشناس سازمان به آموزش این نرم افزار و نحوه انجام کار پرداخته و خاطر نشان کرد طبق شيوه نامه اجرایی پسماندهای  عمرانی و ساختمانی  تمام فعالان حوزه حمل و نقل پسماندها ( اشخاص حقيقي و حقوقي توليد كننده پسماندهاي عمراني و ساختماني) بايد قبل از شروع فعاليت به شهرداري شهر مربوطه مراجعه و نسبت به اخذ مجوز اقدام نمایند  لذا  امکان حمل ونقل پسماندهای ساختمانی در شهر یزد توسط رانندگان فاقدکدهویتی وجود نداشته و در صورت مشاهده با متخلفین برخوردقانونی  گردد.

 

وی درپایان با بیان اینکه مشارکت شهروندان دراین خصوص تأثیر بسزایی در حفاظت از محیط زیست و ارتقاء منظر شهری دارد از آنها درخواست کرد درصورت مشاهده چنین تخلفاتی مراتب را با سامانه ۱۳۷ (شهربین ) در میان گذاشته ی تا در اسرع وقت نسبت به پیگیری و رفع آن ، اقدامات لازم صورت پذیرد.