اخذ مجوزلازم از مقام محترم قضائی توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد در خصوص اعمال ماده 16 قانون مدیریت پسماند

اخذ مجوزلازم از مقام محترم قضائی توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد در خصوص اعمال ماده 16 قانون مدیریت پسماند

مالک یک باب منزل مسکونی که در بافت تاریخی شهرنسبت به ذخیره سازی غیر مجاز پسماند خانگی اقدام و باعث نارضایتی اهالی محل و همچنین آلودگی محیط زیست ساکنین شده بود پس از اخذ مجوز قضائی ، منزل مذکور تخلیه و پاکسازی گردید.

لذا از کلیه شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده موارد مشابه با مراجعه به سازمان و یا از طریق تماس با شماره 36232334 به واحد روابط عمومی سازمان اطلاع رسانی کرده تا پیگیری لازم بعمل آید.