ارتقاء سیستم نرم افزار توزین باسکول خودروهای خدمات شهری و نصب دوربین پلاک خوان

ارتقاء سیستم نرم افزار توزین باسکول خودروهای خدمات شهری و نصب دوربین پلاک خوان

رحیمدل رئیس سازمان مدیریت پسماند با اعلام این مطلب که جهت بهره برداری از داده های آماری ، نیاز مبرم به داشتن زیرساخت های لازم و همچنین تجهیزات به روز برای برنامه ریزی صحیح می باشد  ، در مورخ 1/5/97 با همکاری و مساعدت سازمان فاوا شهرداری یزد نصب دوربین هوشمند پلاک خوان در مرکز توزین شهرداری یزد انجام و مورد بهره برداری قرار گرفت.

از مزایای این سیستم کاهش خطای انسانی و افزایش سرعت ورود اطلاعات و گزارش گیری می باشد.