اعلام زمان جدید جمع آوری پسماند خشک درشهر یزد

اعلام زمان جدید جمع آوری پسماند خشک درشهر یزد