اهداء سطل های مخصوص پسماند خشک به میعادگاه نماز جمعه

اهداء سطل های مخصوص پسماند خشک به میعادگاه نماز جمعه


اهداء سطل های مخصوص پسماند خشک به میعادگاه نماز جمعه

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد رحیم دل رئیس سازمان از اهدای تعداد ۵۰ سطل درب دار مخصوص پسماند خشک به مسجد ملااسماعیل خبر داد.

وی هدف از اجرای این طرح را ضرورت آشنایی شهروندان باطرح تفکیک پسماند از مبدأ، حفاظت محیط زیست و همچنین ارتقاء سطح فرهنگ شهروندی بیان کرد