آگهی دعوت به همکاری

آگهی دعوت به همکاری

آگهی دعوت به همکاری

سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری یزد بمنظور تکمیل کادر پرسنلی کارخانه کمپوست از افراد واجد شرایط زیر از طریق شرکت خدماتی دعوت به همکاری می نماید.

1-      تکنسین برق دارای حداقل مدرک فوق دیپلم در یکی از گرایشهای رشته برق 2 نفر-مرد

2-     کارشناس دارای مدرک لیسانس بهداشت محیط 1 نفر مرد

آخرین مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری  87/10/10

در صورت تمایل به همکاری به آدرس بلوار شهید صدوقی- خیابان شهید خلیل حسن بیگی نرسیده به اورژانس 115 طبقه فوقانی پتوی گلبافت دفتر شرکت آراکویر مراجعه فرمایید.

تلفن تماس:7246176