آگهی مناقصه تأمين خودرو به همراه راننده

آگهی مناقصه تأمين خودرو به همراه راننده


آگهی مناقصه تأمين خودرو به همراه راننده

آگهی مناقصه عمومي

 

 

سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تأمين خودرو به همراه راننده مورد نیاز خود از طریق بخش خصوصی اقدام نمايد.لذا اشخاص حقوقی واجد شرايط مي­توانند از تاریخ درج آگهی (1397/12/07)حداكثر تا پایان وقت اداری (ساعت14:15)روزیکشنبه 1397/12/19 جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امورقراردادهای سازمان واقع در يزد_خيابان آيت ا... كاشاني_كوچه دیهیمی_پلاک 10_ ‌سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد مراجعه نمايند .

موضوع مناقصه: تأمين حداقل 15 دستگاه خودرو پرايد براي انجام امور اداري و نظارتي و ساير امور محوله به صورت روزانه.

1.        سال ساخت خودرو مورد نظر بايد از 1390 به بالا باشد .

2.        نحوه شركت درمناقصه بدين صورت مي­باشد كه پيمانكار تنها مي بايست مبلغ حق مديريت خود را نسبت به مبلغ پايه اعلام شده به صورت درصدي در اسناد مناقصه اعلام نمايد .

3.        متقاضیان میبایست مبلغ 310.000.000ریال(سی ویک میلیون­ریال) بابت سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانكي ، اوراق مشارکت و يا واریز وجه نقد به حساب جاري شماره 2023052337  بانك تجارت به نام شهرداری یزد ارائه نمایند .

4.        برندگان اول و دوم که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب به نفع كارفرما ضبط میگردد .

5.        مهلت تحویل مدارک : پایان وقت اداری روز دوشنبه1397/12/20

6.        زمان برگزاری کمیسیون و بازگشایی پیشنهادات ساعت 10روز سه شنبه1397/12/21

7.        جزئیات بیشتر در اسناد مناقصه ذکر شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن : 03536232334-داخلی110 یا 09133542894 آقای میرحسینی تماس حاصل فرمائید.