بازدید از نمایشگاه شهر ایده آل و حضور در نشست هماهنگی مدیران عامل سازمانهای مدیریت پسماند کشور در جزیره کیش

بازدید از نمایشگاه شهر ایده آل و حضور در نشست هماهنگی مدیران عامل سازمانهای مدیریت پسماند کشور در جزیره کیش

در راستای برگزاری همایش و نمایشگاه شهر ایده آل در مورخ 11 الی 13 دی ماه در جزیره کیش، رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد و عضو ناظر شورای اسلامی شهر درسازمان از نمایشگاه جانبی شهر ایده آل بازدید و در نشست مدیران عامل سازمانهای مدیریت پسماند کشور شرکت نمودند.

در ابتدای این نشست معاون هماهنگی امور عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور،درخصوص وضعیت مدیریت پسماند در شهرهای مختلف کشور مطالبی ارائه و پس از آن کارشناسان تخصصی نشست شیوه مدیریت پسماند در کشور ژاپن وشیوه مدیریت پسماندهای ساختمانی در کشور را بیان نموده و نمایندگان شرکتهای TTS و  CNIM گزارشی از راهکارها و شیوه های نوین مدیریت پسماندها و احداث سیستم زباله سوز  را به سمع و نظراعضا رساندند.

در انتها نشست کارگروهی درخصوص مواردی از اصلاح قانون مدیریت پسماند و محاسبه بهای خدمات پسماند با نظر سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تشکیل تا نسبت به اصلاح مواد موجود در قانون اقدام نماید.