بازدید دکترجمالی نژاد شهردار محترم یزد از کارگاه آموزشی خلاقیت با مواد بازیافتی

بازدید دکترجمالی نژاد شهردار محترم یزد از کارگاه آموزشی خلاقیت با مواد بازیافتی