بازدید رئیس سازمان از محل دفن بهداشتی و مهندسی شهر شیراز و برگزاری جلسه هماهنگی در خصوص انعقاد قرارداد ساماندهی محل دفن پسماندهای عادی و عفونی شهر یزد

بازدید رئیس سازمان از محل دفن بهداشتی و مهندسی شهر شیراز و برگزاری جلسه هماهنگی در خصوص انعقاد قرارداد ساماندهی محل دفن پسماندهای عادی و عفونی شهر یزد

در راستای اجرای طرح ساماندهی محل دفن پسماند های عادی شهر یزد در مورخ 96/10/27 رئیس و مسئول اجرائی سازمان از محل دفن پسماندهای خانگی شهر شیراز بازدید و از تجربیات و نظرات فنی کارشناسان بهره مند گردیدند.

رحیمدل افزود : جلسه هماهنگی که با رئیس سازمان مدیریت پسماند شیراز ، آقای خوشبخت و همکارانشان برگزار شد ، مقرر گردید با عقد تفاهم نامه فی مابین ، همکاری لازم جهت طرح پژوهشی و مطالعاتی محل دفن یزد بعمل آید.