بازدید معاون خدمات شهری و رئیس سازمان مدیریت پسماند و سرکارخانم جورابی عضو شورای اسلامی شهر از نمایشگاه خدمات شهری تهران

بازدید معاون خدمات شهری و رئیس سازمان مدیریت پسماند و سرکارخانم جورابی عضو شورای اسلامی شهر از نمایشگاه خدمات شهری تهران

بازدید معاون خدمات شهری آقای مهندس صالحیان و رئیس سازمان مدیریت پسماند آقای مهندس رحیمدل و سرکار خانم جورابی عضو شورای اسلامی شهر از نمایشگاه خدمات شهری تهران در مورخ 96/10/5

در این نمایشگاه از غرفه های مختلف نمایشگاه که مربوط به مباحث خدمات شهری ( ماشین آلات خدمات شهری ، ظروف تفکیک زباله ، مخازن پسماند تر و...) بازدید و پیرامون نحوه کار ،همکاری و مشارکت بحث و تبادل نظر شد.