برق به محل دفن پسماندهای شهر یزد رسید

برق به محل دفن پسماندهای شهر یزد رسید

—در راستای افزایش سطح نظارت بر نحوه تخلیه پسماندها و با صرف هزینه ای بالغ بر 800 میلیون ریال محل دفن پسماندها برق دار شد .
—از جمله مزایای این طرح میتوان به افزایش سطح کنترل رفت و آمد و نظارت بر نحوه تخلیه پسماندهای عادی و ساختمانی خاک و نخاله ، کنترل جلوگیری از تخلیه غیر مجاز و افزایش سطح ایمنی و حفاظت محل با نصب دوربین مداربسته و افزایش سطح بهداشتی و ایمنی پرسنل محل دفن اشاره نمود .