برنامه هاي در دست اجرا توسط سازمان مديريت پسماند

برنامه هاي در دست اجرا توسط سازمان مديريت پسماند
 

برنامه هاي در دست اجرا توسط سازمان مديريت پسماند:


·       تقسيم بندي شهر به 12منطقه عملياتي واستقرار 12اكيپ نظارتي سيار در شهر و5اكيپ نظارتي حاشيه شهر وگودهاي مخصوص خاك ونخاله هاي ساختماني

·       اجراي طرح ساماندهي دوره گردان هاي غير مجاز مواد بازيافتي

·       اجراي طرح ساماندهي تانكرهاي محل فاضلاب با كمك اداره كل محيط زيست وفرمانداري محترم يزد

·       اجراي طرح ساماندهي دفع يادفن بهداشتي پسماندهاي صنعتي با كمك مشاورين شركت آب وفاضلاب واداره كل محيط زيست يزد

·       شركت فعال در چهار نمايشگاه دهه فجر ،جنگ شادي پيامبر (ص)،نمايشگاه سلامت وتندرستي ونمايشگاه فروش بهاره