برگزاری جشن بزرگ کاغذ ...


درراستای ارتقاء فرهنگ تفکیک از مبدأ و تولید کمتر پسماند سازمان مدیریت پسماند امسال نیز همچون سنوات گذشته اقدام به برگزاری مراسم آموزش عمومی باعنوان جشن بزرگ کاغذ درتاریخ 1391/07/27 درمحل پارک کوهستان نمود. دراین مراسم که باحضورهنرمندان کشوری وبامجری گری آقای سیدمرتضی حسینی برگزارشد ضمن اجرای برنامه های متنوع به قید قرعه به 30 نفرازکسانی که باتحویل اقلام بازیافتی کارت قرعه کشی دریافت نموده اند قطعات طلا اهداء گردید.لازم به ذکراست این مراسم بالغ بر 10000 نفر بازدید کننده داشت که تماماً از طیف عموم شهروندان عزیز بودند.

 

لیست شماره سریال کارتهای برندگان قرعه کشی جشن کاغذ