برگزاری جشن درفروشگاه رفاه

برگزاری جشن درفروشگاه رفاه

 

همانطور که می دانیم مورخ 21تیرماه از سوی دوستداران محیط زیست به عنوان روز بدون نایلکس نامگذاری گردیده است.

به گفته مهندس رحیمدل مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد دراین روز مراسم جشنی با مشارکت فروشگاه زنجیره ای رفاه و در محل مذکور برگزار گردید که طی این مراسم تعداد 5000 کیسه پارچه ای خرید جهت ترویج فرهنگ کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی و استفاده از جایگزین های مناسب مانند کیسه های پارچه ای و پاکتهای کاغذی توزیع گردید و در پایان با اهدا جوایزی از شهروندانی که مشارکت خوبی در طرح تفکیک از مبدا پسماندهای خانگی داشتند تقدیر بعمل آمد .