برگزاری جلسه بررسی کارشناسی نرم افزار هوشمند ساماندهی پسماندهای ساختمانی و عمرانی

برگزاری جلسه بررسی کارشناسی نرم افزار هوشمند ساماندهی پسماندهای ساختمانی و عمرانی

جلسه بررسی کارشناسی نرم افزار هوشمند ساماندهی پسماندهای ساختمانی و عمرانی با حضور #رحیم-دل رئیس سازمان مدیریت پسماند ، #منصوری-زاده قائم مقام معاون خدمات شهری و نمایندگانی از سازمان فاوا و شرکت  هیکوسافت در روز یکشنبه مورخ 99/02/14  برگزار شد.

دراین جلسه #رحیم-دل رئیس سازمان مدیریت پسماند بابیان این مطلب که مدیریت نخاله های ساختمانی از موضوعاتی است که در حوزه پسماند می باشد و شاید در مقایسه با دیگر موضوعات این حوزه آنگونه که باید به آن پرداخته نشده است ، گفت : اگر به اینگونه پسماندها توجهی نشود می تواند ضمن آسیب رساندن به سیمای ظاهری شهرها ، مشکلات زیست محیطی زیادی را نیز به وجود آورند، برهمین اساس مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی جزء اولویتهای این سازمان بوده و از همین رو این سازمان اقدام به تهیه نرم افزار هوشمند ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی نمود.

وی ضمن تشریح سامانه مذکور خاطرنشان کرد:خودروهای فعال در این حوزه پس از مراجعه ، با نصب برچسب  و اختصاص کدهای ویژه شناسایی می شوند که با این روش می توان ضمن کنترل و مدیریت خودروهای حمل نخاله از تخلف احتمالی خودروهای مذکور جلوگیری نمود.

وی در ادامه افزود : مدیریت ستادی ، نظارتی ، حقوقی و مالی پسماندهای ساختمانی ،  ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از پیمانکاران خودروها ، کنترل و ساماندهی مکانهای مجاز تخلیه ، شناسایی صحیح و دسترسی آسان به متخلفین ، امکان اخذ گزارش پویا و ایستا به عنوان وظایف این سامانه تعریف شده است و امیدواریم بتوان با به کارگیری آن ، از آلودگیهای زیست محیطی پسماندهای ساختمانی کاسته و در زیبایی شهرمان کوشا باشیم.