برگزاری دوره های آموزش تفکیک پسماند از مبدأ در مدارس

برگزاری دوره های آموزش تفکیک پسماند از مبدأ در مدارس

با توجه به انعقاد تفاهم نامه فی ما بین شهردار یزد و مدیرکل آموزش و پرورش استان ، آموزش پسماند در سطح مدارس پیش دبستانی و ابتدائی آغاز گردید.

به گفته  محمدرضا برزگر معاون اجرائی سازمان ، ارائه آموزش تفکیک از مبدأ در مدارس و افزایش سطح فرهنگ و آگاهی دانش آموزان به تدریج باعث کاهش میزان پسماند و    صرفه جوئی در مصرف منابع شده و از طرفی میزان تفکیک پسماندهای خشک از تر افزایش خواهد یافت که این امر به نوبه خود سبب کاهش هزینه های خدمات شهری و همچنین کمک به حفظ محیط زیست شهر می نماید.