تجلیل از واحد روابط عمومی سازمان به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی

تجلیل از واحد روابط عمومی سازمان به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی

 

 

تجلیل از واحد روابط عمومی سازمان در روز 27 اردیبهشت ماه ، روز ارتباطات و روابط عمومی