تخلیه خاک ونخاله های ساختمانی درمعابرشهری راگزارش دهید.

تخلیه خاک ونخاله های ساختمانی درمعابرشهری راگزارش دهید.


تخلیه خاک ونخاله های ساختمانی درمعابرشهری راگزارش دهید.

 برزگر سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد عنوان کرد : با توجه به توسعه روزافزون شهرها و حجم قابل توجه ساخت و سازها میزان تولید نخاله های ساختمانی به شکل چشمگیری درحال افزایش می باشد، که این خود معضلات زیادی از جمله آلودگی های زیست محیطی ، بدمنظرشدن فضای شهر و آلودگی بصری را در پی خواهد داشت.

 

وی افزود : وظیفه مدیریت شهری شناخت و معرفی اینگونه تخلفات و آموزش شهروندان در این زمینه می باشد ، هنگامیکه شهروندان آسیبهایی که سلامت خود و شهر را تهدید می کند بشناسند خود را در برابر شهر و رفع مشکلات مذکور مسئول می دانند.

 

به گزارش روابط عمومی این سازمان  :درحال حاضر بازرسان این سازمان بصورت شبانه روز در حال گشت زنی درحریم وسطح شهر بوده و تخلیه های غیرمجاز را کنترل می نمایند ، لیکن با توجه به تاثیر مشارکت شهروندان از آنها تقاضا می گردد درصورت مشاهده چنین تخلفاتی دراماکن غیرمجاز مراتب را با سامانه ۱۳۷ (شهربین) و یا شماره تماس ۰۳۵۳۶۲۳۲۳۳۴ مطرح نموده تا درجهت پیگیری و رفع آن اقدامات لازم صورت پذیرد.