تفکیک زباله را ازمنزل آغازکنیم

تفکیک زباله را ازمنزل آغازکنیم

 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد در راستای مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در امر تفکیک از مبداً ( جدا سازی زباله های خانگی خشک از تر ) با حمایت شهردار محترم و معاون محترم خدمات شهری با اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال  اقدام به خرید 7300 عدد مخزن پسماندخشک (کارتن پلاست )نموده است که از ابتدای دی ماه سالجاری برای تسهیل در امر تفکیک از مبدا در واحدهای تجاری، اداری ، آموزشی ،ادارات دولتی ، مجتمع های مسکونی ،شهرداری و سازمان های وابسته به آن توزیع میگردد.

به گفته آقای مهندس رحیم دل مدیر عامل سازمان مدیریت پسمانداز مزایای طرح تفکیک از مبدا می توان کاهش تولید پسماندهای خانگی و افزایش تناژ پسماند خشک با ارزش در سطح شهر و نهایتاً بازگشت سرمایه به چرخه اقتصادی کشور و همچنین حفظ محیط زیست و کاهش اثرات تخریبی دفن زباله ها در محیط را عنوان نمودند .

امید است با مشارکت تک تک شهروندان شاهد روندروبه رشددر این طرح مهم باشیم .