تقدیر از پرسنل سادات سازمان مدیریت پسماند

تقدیر از پرسنل سادات سازمان مدیریت پسماند

تقدیر از پرسنل سادات سازمان مدیریت پسماند

به مناسبت دهه ولایت و امامت و عید بزرگ غدیر خم در دفتر کار مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند از پرسنل شاغل در آن سازمان با اهدا شاخه گل و یک جلد کتاب تقدیر و تشکر گردید .