تهیه2500عدد مخازن کارتن پلاست

تهیه2500عدد مخازن کارتن پلاست

به اطلاع میرساند

سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد درراستای ارتقاء فرهنگ طرح تفکیک از مبدأ اقدام به توزیع 2500عدد مخازن کارتن پلاست به کلیه ادارات استان می نماید.