توزیع دستمال سفره نان در سطح شهر یزد در تاریخ 92/8/9


به منظور ترغیب و تشویق خانواده های یزدی به عدم استفاده از نایلون های پلاستیکی و توجه به بحث محیط زیست، این سازمان در نظر دارد در مورخه 92/8/9 که به نام روز خانواده نیز نامگذاری گردیده است نسبت به توزیع دستمال سفره پارچه ای که جزو سنت های قدیمی و پسندیده بوده است در نانوایی های سطح شهر اقدام نماید.