توزیع سبزه

توزیع سبزه

سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد

در راستای تشویق و ترویج فرهنگ تفکیک از مبدا در مورخ 1394/12/25در محل ایستگاه های ثابت پسماند خشک مستقر در سطح شهر سبزه هفت سین را به صورت رایگان بین شهروندانی که در امر تفکیک پسماند مشارکت داشتندتوزیع نمود .

به گفته آقای مهندس رحیم دل مدیر عامل محترم سازمان مدیریت پسماند

با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و تلاش مضاعف شهروندان در امر نظافت و پاکیزگی منازل و افزایش پسماندهای خانگی و ضرورت توجه به امر تفکیک از مبدا سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد در 5 مکان در سطح مناطق شهرداری اقدام به توزیع 4000 سبزه از نوع گلدان سفالی نمود که با مشارکت خوب شهروندان در این امر اقلام بازیافتی از محل ایستگاههای ثابت پسماند جمع آوری گردید .

1-شهرداری منطقه یک -خیابان مطهری جنب بوستان اطهر

2-شهرداری منطقه دو-خیابان مسکن-خیابان مقداد-کوچه بنفشه

     3-شهرداری منطقه سه-خیابان دانشگاه –جنب پارک پهلوان یزدی

4-شهرداری  آزاد شهر-فلکه دوم آزاد شهر

5- میدان امام علی ( ع ) مجتمع امام علی ( ع )