توزیع کیسه زباله در روز طبیعت

توزیع کیسه زباله در روز طبیعت

در روز طبیعت ، با طبیعت مهربان باشیم

روز سیزدهم فروردین به نام روز طبیعت نامگذاری گردیده و اکثر شهروندان به اتفاق خانواده های خود در آخرین روز جشن های نوروزی برای تکریم طبیعت و استفاده از نعمت های الهی به طبیعت میروند و ساعاتی از روز را در کنار سبزه ، آب و زیر سایه درختان با هم بودن را تجربه می کنند .

در این راستا و درجهت حفظ محیط زیست و پاکسازی طبیعت از زباله ، سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد اقدام به توزیع بستة اهدائی که حاوی کیسه زباله و بروشور آموزشی در رابطه با بحث تفکیک از مبدأ و پسماند خشک با ارزش می باشد را در روز سیزده بدر در میادین اصلی خروجی شهر بین شهروندان توزیع می نماید تا شهروندان پس از بازگشت از حومه شهر زباله های تولیدی و همچنین زباله هایی که در طبیعت رها بودند را جمع آوری و ضمن تفکیک آنها ، پسماند خشک جداسازی شده را تحویل ایستگاه های ثابت که در مکانهای ذیل قرار دارند و از ساعت 16 الی 20 فعال وآماده دریافت پسماند خشک شهروندان می باشند تحویل نمایند . 

  • آزاد شهر فلکه دوم
  • پارک اطهر واقع در خیابان شهید مطهری
  • پارک پهلوان یزدی واقع در بلوار دانشگاه
  • خیابان مقداد کوچه بنفشه