توزیع 7000 کیسه پارچه ای خرید و 2500 دستمال پارچه ای نان به مناسبت روز جهانی بدون نایلکس در بین شهروندان

توزیع 7000 کیسه پارچه ای خرید و 2500 دستمال پارچه ای نان به مناسبت روز جهانی بدون نایلکس در بین شهروندان

به مناسبت روز جهانی بدون نایلکس در مورخ 96/04/21 از سوی سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد جهت ارتقاء سطح آموزش شهروندی و اطلاع از مضرات کیسه های پلاستیکی و خساراتی که از این طریق به محیط زیست و سلامت شهروندان وارد می گردد از تاریخ 10 تیر لغایت 20 تیرماه نسبت به صدور حواله شرکت در قرعه کشی در ایستگاه های ثابت سطح شهر در قبال دریافت پسماند خشک نموده و در روز 21 تیر ماه با برگزاری مراسم جشنی با مشارکت فروشگاه مرکزی رفاه و پیمانکار تفکیک از مبدأ به تعداد 7000 کیسه پارچه ای خرید و 2500 دستمال پارچه ای نان بین شهروندان توزیع گردید و تعداد یکصد جایزه نفیس به شهروندان اهداء گردید.