توضیحات مهندس رحیمدل رئیس سازمان درباره اهم برنامه های این سازمان در سال 1397

توضیحات مهندس رحیمدل رئیس سازمان درباره اهم برنامه های این سازمان در سال 1397

     رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد در تشریح برنامه های سال جاری این سازمان، پیگیری طرح جامع مدیریت پسماند شهرداری را از جمله اولویت ها دانست که به زودی فراخوان می شود.

 

حمیدرضا رحیمدل اظهار داشت: این طرح شامل مواردی نظیر  آنالیز پسماند، مکان یابی محل دفن، پردازش و دفع پسماند می باشد.

 

وی به برنامه استراتژیک و پنج ساله سازمان مدیریت پسماند اشاره کرد که با همت معاونت برنامه ریزی شهرداری در حال انجام است و انشاا... تا پایان تیرماه مدون می شود.

 

رحیمدل گفت: تعداد پنج دوربین نظارتی دید در شب برای جلوگیری از تخلیه غیرمجاز خاک و نخاله ساختمانی در مبادی که بیشتر مورد تهدید هستند، نصب و راه اندازی شده و تعداد پنج دوربین دیگر نیز تا پایان خردادماه نصب خواهد شد.

 

رئیس سازمان مدیریت پسماند خاطرنشان کرد: دوربین های مذکور کمک شایانی به جلوگیری از تخلیه غیرمجاز نخاله در معابر و حریم شهر می کند و مانع نازیبایی هایی که توسط پسماندهای ساختمان در گوشه و کنا رشهر به چشم می خورد، می شود.

 

وی با اشاره به عقد قرارداد با مراکز پرزباله از جمله درمانگاره ها، بیمارستانها و... اظهار داشت: خوشبختانه اخیراً این مراکز همکاری و مشارکت بهتری با این سازمان در راستای حفظ محیط زیست شهرمان دارند.

 

حمیدرضا رحیمدل همچنین درخصوص احداث شهرک بازیافت گفت: کارگاه های غیرمجاز در سطح شهر پلمپ شده و کارگاه های رسمی به این شهرک منتقل می شوند که این امراثر بسیار خوبی در زیباترشدن چهره شهر دارد.

 

 

 

جهت مشاهده و دریافت اینجا را کلیک کنید.