جشن مهر بازیافت

جشن مهر بازیافت

در آستانه بازگشایی مدارس و ماه شکوفائی علم و دانش  و در راستای فرهنگ سازی و ارتقاء مشارکت شهروندان گرامی در طرح تفکیک از مبدأ ، سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد نسبت به برگزاری جشن مهر بازیافت از مورخ 1/07/1394 لغایت 7/07/1394 در محل

ایستگاه های ثابت جمع آوری بازیافت اقدام می نماید.

در این راستا دانش آموزان و شهروندان عزیز می توانند با تحویل ، دفتر وکاغذ های باطله خود از مأ مورین مستقر در ایستگاه های بازیافت هدیه دریافت نمایند.ضمناً ایستگاه های مستقر در سطح شهر بشرح ذیل می باشد.

1-خیابان مطهری-جنب پارک اطهر

2-خیابان مقداد-جنب پارک بنفشه

3-فلکه سوم آزادشهر

4-صفائیه -بلوار دانشگاه- جنب پارک پهلوان یزدی