جلسه مشترک معاون خدمات شهری و رئیس سازمان مدیریت پسماند و عضو ناظر شورای اسلامی شهر با مدیرکل دفتر امور عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداریها

جلسه مشترک معاون خدمات شهری و رئیس سازمان مدیریت پسماند و عضو ناظر شورای اسلامی شهر با مدیرکل دفتر امور عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداریها

جلسه مشترک معاون خدمات شهری آقای صالحیان و رئیس سازمان مدیریت پسماند آقای رحیمدل و سرکار خانم جورابی عضو ناظر شورای اسلامی شهر در دفتر کار آقای دکتر احمدی مدیر کل دفتر امور عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداری ها

در این جلسه که مورخ 96/10/5 برگزار گردید ، پیرامون طرحها و پیشنهادات سازمان مدیریت پسماند جهت جذب اعتبارات و تأمین ان در بودجه سال 97 بحث و تبادل نظر شد.