جمع آوری خاک و نخاله بلاصاحب منطقه 2

جمع آوری خاک و نخاله بلاصاحب منطقه 2

با همکاری پرسنل وماشین آلات سازمان مدیریت پسماند کلیه خاک ونخاله های تخلیه شده  در انتهای شهرک اتو بو سرانی واقع در منطقه 2 شهرداری  به تعداد 8 سرویس بازو غلطان و 18 سرویس خاور جمع آوری گردید.

به گفته مدیر عامل سازمان پسماند طرح جمع آوری خاک ونخاله های بلا صاحب با همکاری مدیران مناطق شهرداری در دستور کار سازمان قرار دارد واز شهروندان نیز در خواست مشارکت  در طرح مذکور را داشته و یاد آور شدند در صورت مشاهده  رانندگان متخلف که در معابر عمومی و بجز گودهای مجاز تخلیه دارند با شماره تلفن 37250020و شماره های  سازمان موارد را اعلام نما یند تا بازرسین سازمان بتوانند در اسرع وقت برابر با ماده 16 قانون مدیریت پسماند اعمال قانون نمایند.