حضور رئیس سازمان در مراسم شور و شعورحسینی از دفاع مقدس تا مدافعان حرم

حضور رئیس سازمان در مراسم شور و شعورحسینی از دفاع مقدس تا مدافعان حرم

حضور رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد آقای حمیدرضا رحیمدل در مراسم شور و شعور حسینی از دفاع مقدس تا مدافعان حرم در تاریخ 19 مهر 96 

این مراسم از سوی حوزه مقاومت بسیج شهدای شهرداری یزد ، پایگاه مقاومت بسیج معراج سازمان میراث فرهنگی و حوزه مقاومت بسیج شهدای اداری برگزار شد.