حمیدرضا رحیمدل - رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد در مصاحبه با واحد خبر شبکه یزد

حمیدرضا رحیمدل - رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد در مصاحبه با واحد خبر شبکه یزد

حمیدرضا رحیمدل؛ رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد خبر داد:

« جزای نقدی و توقیف خودرو در انتظار رانندگان متخلف »

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.