حمیدرضا رحیم دل رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد: 330 تن در روز ، متوسط تولید روزانه پسماند شهروندان در شهر یزد

حمیدرضا رحیم دل رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد: 330 تن در روز ، متوسط تولید روزانه پسماند شهروندان در شهر یزد

به گفته آقای حمیدرضا رحیمدل رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد یکی از موضوعات اصلی و اساسی در بحث مدیریت اجرایی پسماندها همانا برنامه ریزی و مدیریت امور مرتبط به کاهش تولید پسماند و تفکیک از مبدأ میباشد . لذا نظر به اینکه به طور متوسط، تولید روزانه پسماند شهروندان در شهریزد بالغ بر 330 تن در روز می باشد ، از شهروندان درخواست مشارکت بیشتر در امر کاهش تولید پسماند را داشته که این کاهش یا جلوگیری از تولید پسماند با استفاده از روش‌های هوشمندانه و بازیافت تاثیر بسزائی در حفظ توسعه پایدار شهری و محیط زیست و بهداشت شهر را دارد . همچنین با توجه به ضرورت حفظ سرمایه های ملی، تفکیک پسماندهای خشک از تر میتواند در این امر تاثیر بسزایی بگذارد.

 در این راستا  قابل ذکر است جمع آوری پسماندهای خشک شهروندان در شهر یزد به دو روش انجام میگیرد که: 1- مراجعه به درب منازل شهروندان در هر منطقه شهرداری به صورت هفتگی و 2- جمع آوری در ایستگاههای ثابت مستقر در سطح شهر یزد که به صورت دو شیفت( 8 الی 13 صبح و 16 الی 18 عصر ) آماده خدمت رسانی به شهروندان میباشند

رحیمدل افزود :روزهای جمع آوری پسماند خشک (مواد قابل بازیافت ) از درب منازل

در منطقه 4 شهرداری (آزادشهر) روزهای شنبه ،

منطقه 3 شهرداری روزهای یکشنبه ،

منطقه 2  (حسن آباد)  شهرداری روزهای دوشنبه ،

منطقه 2 (کاشانی) شهرداری روزهای سه شنبه ،

منطقه 1 شهرداری روزهای چهارشنبه

 منطقه 5 (تاریخی) روزهای پنج شنبه هر هفته میباشد . و همچنین ایستگاه های ثابت جهت خدمت رسانی به شهروندان در خصوص تحویل پسماند خشک به شرح ذیل است:

1-آزادشهر فلکه دوم

2- خیابان مقداد پارک بنفشه                           

3- میدان امام علی (ع) روبروی مجتمع امام علی (ع)

4- خیابان مطهری جنب پارک اطهر

5- بلوار شهیدان اشرف بلوار شهیدان انتظاری