دیدار صمیمی رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد با معاون صدای مرکز یزد

دیدار صمیمی رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد با معاون صدای مرکز یزد

در مورخ 6/12/96جلسه ای در خصوص ضرورت  ارتقاء فرهنگسازی عمومی و آموزش شهروندی از طریق رسانه ها ،  در محل سازمان صدا و سیما  با حضور آقای رحیمدل رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد بهمراه کارشناس اجرائی و مسئول روابط عمومی سازمان  ، با آقای سیروس معاون صدای مرکز یزد برگزار گردید.

در این نشست که با موضوع طرح تفکیک پسماند از مبدأ و ارتقاء سطح دانش محیط زیستی شهروندان برگزار گردید ، مقررشد با توجه به قرار گرفتن در ایام پایانی سال و براساس آداب و سنن باستانی نیک ، که شهروندان نسبت به تنظیف منزل و محل سکونت خود( خانه تکانی ) اقدام می نمایند ، همکاریهای لازم به طور مستمر فی ما بین سازمان مدیریت پسماند و معاونت صدای مرکز یزد جهت اطلاع رسانی ، آموزش و فرهنگ سازی تفکیک پسماندها  صورت پذیرد.