روزشمار جمع آوری پسماند

روزشمار جمع آوری پسماند

 

برای مشاهده روزشمار جمع آوری پسماند تر در شهر یزد اینجا را کلیک کنید.