روز درختکاری

روز درختکاری

دردومین روز از هفته منابع طبیعی و روز درختکاری مراسم کاشت نهال باحضور شهردار محترم نیرو واعضای محترم شوری اسلامی شهر وجمعی از مسئولان شهرداری در پارک مرحوم اصلانی واقع در محدوده شهرداری منطقه یک برگزار گردید . دراین راستا مدیر عامل محترم سازمان مدیریت پسماند حمیدرضا رحیمدل نیز دراین مراسم به غرس نمادین نهال نمودند.که این امر خداپسندانه درراستای پاسداشت محیط زیست وحفظ فضای سبز شهری صورت گرفت.