زنده گیری و عقیم سازی بهترین راه کنترل سگ های ولگرد در یزد

زنده گیری و عقیم سازی بهترین راه کنترل سگ های ولگرد در یزد

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد زنده گیری و عقیم سازی  بهترین راه کنترل سگ های ولگرد در یزد دانست.

 

حمیدرضا رحیم دل با اشاره به اقدامات شهرداری در خصوص سگ های ولگرد گفت : دراسفندماه سال گذشته انعقاد قرارداد با بخش خصوصی انجمن حمایت از حیوانات بی سرپناه امید یزد با موضوع قرارداد زنده گیری ، عقیم سازی ، رهاسازی و کنترل جمعیت سگهای ولگرد انجام شد.

وی انتقال بیماری های گزیدگی را از مشکلات حضور این حیوانات در سطح شهر دانست و افزود : مهم ترین بیماری و انتقال به انسان ،انتقال بیماری هاری است.

 

وی با اشاره به اینکه این حیوانات در محدوده حریم شهر و زمین های بلاصاحب دیده می شوند ، تصریح کرد : بهترین راه جمع آوری این حیوانات برابر دستورالعمل صادره از سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور زنده گیری و عقیم سازی است.