ساخت برنامه تلویزیونی با موضوع شهر پاک

ساخت برنامه تلویزیونی با موضوع شهر پاک

 

بازديد رياست و اعضاء محترم كميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر ، معاونت محترم خدمات شهري ،رياست محترم روابط عمومي شهرداري و مدير عامل محترم سازمان فرهنگي و ورزشي شهرداي يزد از نحوه اجرا و ضبط برنامه آموزشي با موضوع پسماند در بين دانش آموزان مقطع دبستان و پيش دبستاني در فرهنگسراي شهرداري يزد.

به گفته مهندس رحيم دل مدير عامل محترم سازمان مديريت پسماند براي اولين بار با همكاري روابط عمومي شهرداري يزد و سازمان مديريت پسماند ساخت برنامه تلويزيوني در راستاي فرهنگسازي و آموزش شهروندان در خصوص پسماندهاي خانگي و بازيافت و تفكيك از مبدا جهت1500 نفر از دانش آموزان مقطع پيش دبستاني در محل فرهنگسراي شهرداري يزد برگزار گرديد در اين راستا دانش آموزان با مباحث مختلفي از جمله كاهش توليد پسماند ، بازيافت پسماندها و تفكيك آنها در منازل آشنا گرديدند.

قابل ذكر است برنامه مذكور از طريق برنامه شكوفه هاي تابان از تاريخ 1395/02/25 در شبكه سيما يزد به مدت 15 روز در ساعات 9 صبح و 5 بعد از ظهر پخش خواهد گرديد .

ضمنا سازمان در نظر دارد در خصوص آموزش و فرهنگ سازي پسماندها يك دوره كارگاه آموزشي براي عموم شهروندان برگزار نمايد .