فراخوان عمومی

فراخوان عمومی


فراخوان عمومی

فراخوان عمومی

قابل توجه فعالین در امور جمع آوری ,  حمل خاک و نخاله ساختمانی وعمرانی
سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد در نظر دارد به استناد بند دو مصوبه هئیت مدیره مورخ 1398/08/28 نسبت به شناسائی  وارزیابی  کیفی متقاضیان جهت فعالیت در امور جمع آوری و حمل خاک و نخاله بصورت مکانیزه (باکس نیسان وخاوری) اقدام نماید لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی که حداقل 1 سال در زمینه خاکبرداری و حمل بصورت مکانیزه فعالیت داشته اندو همچنین با دارا بودن شرایط ذیل ثبت نام به عمل می آید.

 

 

 

**  برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن : 03536232334داخلی110 واحد امور قراردادها تماس حاصل فرمائید.**