مرکز پردازش پسماندهای خانگی در یزد تعطیل شد

مرکز پردازش پسماندهای خانگی در یزد تعطیل شد

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد گفت : مرکز پردازش پسماندهای خانگی به علت شیوع کرونا تعطیل است و پسماندهای خانگی به طور مستقیم به محل دفن هدایت و به شکل بهداشتی دفن می شود

رحیم دل در خصوص جمع آوری پسماندها در شرایط شیوع کرونا اظهار کرد : پسماندهای عفونی بیمارستانی و پزشکی به طور کلی شیوه نامه خاص خودرا دارد و در مراکز درمانی بی خطر سازی و به سازمان پسماند شهرداری برای دفن بهداشتی تحویل داده می شود.

وی با بیان اینکه این نوع زباله ها با آهک هیدراته و خاک پوشش داده می شود و به هیچ عنوان قابلیت پردازش و بازیافت ندارد ،  افزود : بحث زباله سوزی در زباله های بیمارستانی و پزشکی نداریم.

رحیم دل با بیان اینکه خودروهای جمع آوری زباله هرشب با محلول پرکلرید شست و شو و ضدعفونی می شود عنوان کرد : برای تمام نیروهای پاکبان واکسیناسیون هپاتیت B انجام می شود.

وی در خصوص حفظ سلامت نیروهای پاکبان گفت : ماسک و دستکش و پوشش حفاظت فردی برای پاکبانان در نظر گرفته شده است.