مزایده عمومی جمع آوری پسماند خشک مناطق 1،4و5

مزایده عمومی جمع آوری پسماند خشک مناطق 1،4و5


مزایده عمومی جمع آوری پسماند خشک مناطق 1،4و5

مزایده عمومی

  سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد در نظر دارد  نسبت به واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک باارزش شهروندان(تفکیک از مبداء) مناطق(1،4و5) شهر یزد ، به یک پیمانکار واجد شرایط و همچنین افزایش مشارکت شهروندان با استفاده از روشهای نوین IT  (خرید پسماند خشک توسط اپلیکیشن ) از طریق بخش خصوصی به صورت مزايده عمومی اقدام نمايد . لذا اشخاص حقوقی واجد شرایط مي توانند جهت اخذ اسناد مزایده به سازمان مدیریت پسماند به آدرس: یزد-خیابان کاشانی کوچه دیهیمی پ10 مراجعه نمایند.

 

محل تحویل اسناد وپیشنهادات دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری یزد به آدرس : یزد ،میدان آزادی، ساختمان مرکزی شهرداری طبقه دوم می باشد.

 

 

 

مهلت دریافت اسناد:  از تاریخ چاپ آگهی ( 98/09/18 ) به مدت 10روز کاری حداکثر تا پایان وقت اداری (13:15 ) روز پنج شنبه مورخ 98/09/28می باشد.

مهلت تحویل مدارک  : از تاریخ چاپ آگهی به مدت 11روز کاری می باشد

موضوع مزايده :              

جمع آوری پسماندهای خشک باارزش شهروندان(تفکیک از مبداء) مناطق(1،4و5) شهر یزد ، به یک پیمانکار واجد شرایط شرايط عمومي :

1.       متقاضياني كه تمايل به شرکت در مزايده را دارند مي بايست مبلغ 190/000/000 ريال بابت سپرده شرکت در مزایده مناطق(1،4و5) به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه دولتي و يا فیش نقدی واریز شده به حساب جاري شماره 2023052337 نزد بانك تجارت را بعنوان سپرده شركت در مزايده ارائه نمايند .

2.       مدت انجام کار 2 سال شمسی می­باشد، که درپایان سال اول در صورت رضایت کارفرما از عملکرد پیمانکاروانجام شرایط مندرج در قرارداد، برای سال دوم تمدید خواهد شد.

3.       متقاضیان باید رزومه کاری وگواهی صلاحیت پیمانکاری مرتبط با موضوع مزایده را داشته باشند.

4.       كميسيون معاملات در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد .

5.       سپرده برندگان اول ودوم که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به ترتيب به نفع سازمان ضبط میگردد .

6.       برنده مزايده مي بايست حداكثر ظرف مدت یک هفته  پس از ابلاغ  نتیجه مزایده نسبت به تجهیز و آماده نمودن مقدمات لازم جهت شروع موضوع مزایده اقدام نمايند .

7.       پیمانکار بايد شخصاً نسبت به انجام امور اقدام نمايد و حق واگذاری جزئي يا كلي به شخص يا اشخاص ديگر را ندارد .

8.       با توجه به بند 5 ماده 11 آئین نامه مالی شهرداريها ، کارفرما هنگام تنظیم و عقد قراردادحداقل  معادل 10% کل مبلغ پیمان را به منظور حسن انجام تعهدات از پیمانکار بصورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت می نمايد .

9.       جزئیات بیشتر در اسناد مزایده ذکر شده است.

 

**  برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن : 03536232334داخلی110 واحد امور قراردادها تماس حاصل فرمائید.**

 

جهت دریافت اسناد اینجا کلیک کنید.