مشارکت درامر تفکیک ازمبدأ پسماندهای خانگی

مشارکت درامر تفکیک ازمبدأ پسماندهای خانگی

مشارکت درامرتفکیک از مبدأ پسماندهای خانگی

یکی از مهمترین راههای عملی برای کاهش تولید پسماندهای شهری امر بازیافت پسماند از مبدأ میباشد که دراین راستا سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد با همکاری بخش خصوصی و طبق تقویم زمانی مشخص پسماندهای خشک با ارزش شهروندان را ازدرب منازل جمع آوری می نماید.

شایان ذکراست تعداد 5 ایستگاه ثابت جمع آوری پسماند خشک نیزدرسطح مناطق سه گانه شهرداری مستقر می باشد که همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8 الی12 و 15 الی17 آماده خدمت رسانی به شهروندان می باشد.

به گفته آقای مهندس رحیمدل با مشارکت خوب ساکنین ومسئولین مجتمع مسکونی امام علی (ع) با تراکم جمعیتی بالغ بر3000 نفر برای اولین بار طرح تفکیک ازمبدأ در این مجتمع اجرائی گردید که امیدواریم سایر مجتمع های مسکونی نیز ما را دراین امر مهم یاری رسان باشند.