مشارکت شهروندی عامل مهم کارآمدی طرح تفکیک پسماندها از مبدأ

مشارکت شهروندی عامل مهم کارآمدی طرح تفکیک پسماندها از مبدأ


مشارکت شهروندی عامل مهم کارآمدی طرح تفکیک پسماندها از مبدأ

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد ، برزگر سرپرست سازمان از تهیه کلبه های بازیافت  جهت استقرار درمجتمع های آپارتمانی خبر داد.

به گفته برزگر تفکیک پسماندها از مبدأ از مقوله های مهم زیست محیطی محسوب می شود و برای آنکه این مهم تحقق یابد مشارکت شهروندان از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد لذا این سازمان به منظور تسهیل مشارکت و ترغیب شهروندان در اجرای فرآیند تفکیک در مبدأ اقدام به تهیه کلبه های مخصوص پسماند خشک جهت استقرار در مجتمع های مسکونی نموده است.

وی افزود مدیریت پسماند از مهمترین گام ها در جهت رسیدن به توسعه پایدار بوده و یکی از راه کارها در این زمینه بحث آموزش شهروندی می باشد که این سازمان در سالهای اخیر تلاش کرده است تا به این موضوع با نگاه ویژه و اولویت دار بنگرد از فعالیت های این سازمان در این خصوص می توان به آموزش خانواده ها ، مدارس و ادارات از طریق آموزش چهره به چهره ، توزیع تراکت ، نصب بنر و... اشاره نمود. همچنین در مجتمع های مسکونی نیز کارشناسان سازمان آموزشهای لازم را درخصوص مدیریت پسماند تر ، شیوه های مدیریت شیرابه زباله در منزل ، نحوه کم حجم سازی و تفکیک آن در مبدأ ونقش آن در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست را ارائه می نمایند.

در ادامه برزگر در خصوص نحوه ثبت درخواست مجتمع های مسکونی برای برخورداری از کلبه های مذکور خاطرنشان کرد ساکنین مجتمع های مسکونی می توانند از طریق هیئت مدیره مجتمع درخواست خود را ضمن مراجعه به سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد به آدرس : یزد-خیابان کاشانی کوچه دیهیمی پ10 ثبت ، سپس کارشناسان سازمان طی بازدید از محل مورد نظر و انجام بررسی های لازم نسبت به استقرار کلبه های مذکور اقدام نمایند.