مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن


مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن

سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد در نظر دارد جهت اجرای طرح آبرسانی به کارخانه کمپوست نسبت به خرید لوله پلی اتیلن با مشخصات ذیل  اقدام  نماید. لذا متقاضیان واجد شرايط مي­توانند از تاریخ درج آگهی (98/11/05)  به واحد امورقراردادهای سازمان واقع در يزد_خيابان آيت ا... كاشاني_كوچه دیهیمی_پلاک 10_ ‌سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد یا سایت www.yazdpasmand.ir  مراجعه نمايند .

1.        محل تحویل اسناد وپیشنهادات: دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری یزد به آدرس : یزد ،میدان آزادی، ساختمان مرکزی شهرداری طبقه دوم می باشد.

2.        مهلت دریافت اسناد:  از تاریخ چاپ آگهی به مدت 10روز کاری ( 98/11/16 )می باشد

3.        مهلت تحویل مدارک  : از تاریخ چاپ آگهی به مدت 11روز کاری (98/11/17 ) می باشد

4.        موضوع مناقصه:

·         خرید لوله پلی اتیلن 160میلی مترو فشارAT16  PE100- PN16)) به مقدار 4600 متر

·         خرید لوله پلی اتیلن 160 میلی مترو فشار 10AT PE100-PN10)) به مقدار 5900 متر

5.        متقاضیان میبایست مبلغ 500.000.000ریال(پانصدمیلیون­ریال) بابت سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانكي ، اوراق مشارکت و يا واریز وجه نقد به حساب جاري شماره 2023052337  بانك تجارت به نام شهرداری یزد ارائه نمایند .

6.        برندگان اول و دوم که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب به نفع كارفرما ضبط میگردد .

7.        با توجه به بند 5 ماده 11 آئین نامه مالی شهرداريها ، کارفرما هنگام تنظیم و عقد قراردادحداقل  معادل 10% کل مبلغ پیمان را به منظور حسن انجام تعهدات از پیمانکار بصورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت می نمايد .

8.        كميسيون معاملات در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد .

9.        جزئیات بیشتر در اسناد مناقصه ذکر شده است.

****برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن : 03536232334-داخلی110 تماس حاصل فرمائید.****

 

 

جهت دریافت اسناد اینجا کلیک کنید