نشست صمیمی رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی شهر یزد به اتفاق رئیس و اعضاء کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر و معاون خدمات شهری در اداره موتوری و تعمیرات شهرداری

نشست صمیمی رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی شهر یزد به اتفاق رئیس و اعضاء کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر و معاون خدمات شهری در اداره موتوری و تعمیرات شهرداری

در روز یکشنبه مورخ 23/7/96 جلسه ای با هدف آشنائی با شرح وظائف و خدمات اداره موتوری و سازمان مدیریت پسماند با حضور رئیس شورای اسلامی شهر جناب آقای مهندس سفید و اعضاء شورای اسلامی شهر و معاون خدمات شهری آقای مهندس صالحیان در اداره موتوری برگزار گردید.

درابتدا معاون خدمات شهری ضمن خیرمقدم و خوش آمد به مدعوین گرامی توضیحات جامعی درباره شرح وظائف سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد و اداره موتوری ایراد نمودند سپس آقای رحیمدل رئیس سازمان مدیریت پسماند ضمن تشکر از ریاست و اعضاء  شورای اسلامی شهر ، توضیحاتی بابت نحوه کار و نوع همکاری این سازمان با شهرداری ارائه کردند.

 در پایان با حضور تمامی اعضاء از 4 دستگاه خودرو وانت دوکابین کاپرا که جهت واحد نظارت بر تخلیه غیرمجازخاک و نخاله و با اعتباری بالغ بر 280 میلیون تومان از سوی شهرداری یزد  خریداری شده بود  رونمائی ودر چرخه کاری نظارتی سازمان مدیریت پسماند در سطح شهر قرار گرفت.