نصب بنر به مناسبت فرارسیدن روزطبیعت

نصب بنر به مناسبت فرارسیدن روزطبیعت

به مناسبت فرا رسیدن سال جدید وروز سیزدهم فروردین،(روزطبیعت)سازمان مدیریت پسماندنسبت به اطلاع رسانی به شهروندان درخصوص حفاظت وپاکیزه نگه داشتن طبیعت نسبت به نصب 5عددبنردرسطح شهراقدام نموده است.