نصب ظروف تفکیکی پسماندهای خشک با ارزش در سطح شهر

نصب ظروف تفکیکی پسماندهای خشک با ارزش در سطح شهر

 

همانطور که میدانیم یکی ازراههای عملی واجرائی جهت کاهش تولیدپسماندها طرح تفکیک ازمبدا میباشد که این کارعلاوه بررعایت اصول بهداشتی منجربه سلامت کالاهای تولید شده ازموادبازیافتی هم میشود.

بااجرای طرح تفکیک ازمبدابخش زیادی ازهزینه های جمع آوری وحمل ونقل پسماندهای خانگی وحتی هزینه دفن نیزکاهش می یابد.براین اساس سازمان مدیریت پسماندشهرداری یزد درراستای شرح وظایف سازمانی خودودرجهت فرهنگ سازی واطلاع رسانی این موضوع اقدام به خریدونصب تعداد150عدد از ظروف تفکیکی(کاغذومقوا،فلزات،پلاستیک)به صورت ست3عددی درمعابرپررفت وآمد،مراکزتجاری،اداری وآموزشی درسطح شهرنموده است که این طرح با هزینه ای بالغ بریک میلیاردوسیصد و پنجاه میلیون ریال انجام گردیده است.

ضمناً از جمله مکانهایی که ظروف تفکیکی نصب شده است به شرح ذیل می باشد:

 1. خیابان کاشانی پارک هفتم تیر
 2. صفائیه- خیابان تیمسار فلاحی - پارک آزادگان
 3. میدان شهدای محراب پایانه اتوبوسرانی  
 4. بلوار امام جعفر صادق فروشگاه رفاه
 5. خیابان شهید رجائی جنب تامین اجتماعی
 6. خیابان تیمسار فلاحی پاساژ اطلسی
 7. بلوار شهید قندی جنب سینما تک   
 8. خیابان مهدی جنب بوستان وحشی بافقی
 9. بلوار دانشجو پارک شادی
 10. بوستان پرستار
 11. خیابان شهید مدنی نبش پارک سید گلسرخ
 12. فهادان جنب زندان اسکندر
 13. جنب ساختمان شهرداری منطقه /3
 14. جنب ساختمان شهرداری منطقه /2