نه به کیسه های پلاستیکی

نه به کیسه های پلاستیکی


نه به کیسه های پلاستیکی

توزیع ۱۵۰۰کیسه پارچه ای مخصوص کفش توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد بین عزاداران اربعین حسینی در گلزار شهدای خلدبرین یزد