همایش دوچرخه سواری به مناسبت روز آتش نشان و ایمنی

همایش دوچرخه سواری به مناسبت روز آتش نشان و ایمنی

حضور رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد آقای حمیدرضا رحیم دل در همایش دوچرخه سواری

به مناسبت روز آتش نشان و ایمنی در مورخ 96/7/6